Yearly Archives: 2011

Resultat av høring

Resultat av høring i klubben om C.I.E

9 svar mottatt, samtlige er negative til innføring av championatet. 

Vedtak:

C.I.E vil ikke bli innført på Australian kelpie.

Står mer under Styret -> Høringsbrev

 


Høringsbrev

Høringsbrev er sendt ut til medlemmer pr. e-post. 

Det ligger også i sin helhet under: Styre -Høringsbrev. Frist for tilbakemelding er 20.03.2011.


Oppdatering fra styret

Styret kommer innen kort tid sende ut en mail om en sak som skal til høring til klubbens medlemmer. Vi vil høre hva dere mener!

Vi oppfordrer derfor alle til å legge til eller sjekke at korrekt e-post adresse ligger under «Mine sider» på Dogweb. Det kommer en veiledning etterhvert om du er usikker på hvordan du gjør det. 

Lagt inn aktiviteter 2011.


Nytt valpekull AK

Se valpeformidling 🙂


Rasepresentasjon ACD

Link til rasepresentasjonen som fantes i Hundesport for en tid tilbake finnes nå under ACD.

Styret oppfordrer alle som ønsker hjelpe eller arrangere aktivitet evt bare har noen ideer eller meninger de ønsker lufte til å ta kontakt.