Årsarkiver: 2012

Referat årsmøte 2011

På linken ligger referatet fra årsmøtet 2011.

Referat fra årsmøtet til Australske Gjeterhunder Norge